Historie

Het ontstaan van de Zakenkring Zuidhorn

De Zakenkring Zuidhorn is ontstaan onder de toenmalige naam Door Eendracht Sterk. De vereniging kende een bloeiende carriére maar de laatste jaren is het ledenaantal helaas teruggelopen. Reden hiervan is de groei van het dorp waardoor het voor grootwinkelbedrijven interessant is zich in Zuidhorn te vestigen. Helaas is het vaak beleid om niet deel te nemen aan lokale verenigingen.
In 2014 is daarom door Zakenkring gelobbyd voor een reclamebelasting. Deze wordt geheven door de gemeente. Alle in het centrum gevestigde bedrijven zijn belastingplichtig. Gelden hieruit worden aangewend voor het organiseren van activiteiten en evenementen in het centrum. Via SOKZ kan iedereen een bijdrage aanvragen.
Zakenkring Zuidhorn organiseert zelf ook enkele activiteiten maar richt zich voornamelijk op het onderhouden van contacten met de gemeente. Problemen waar leden tegen aan lopen kunnen hierdoor snel worden opgelost. Maandelijks zit het bestuur met de gemeente aan tafel.

De Zakenkring ook iets voor mij?

In het bestuur van SOKZ, de stichting die verantwoordelijk is voor het toekennen van bijdragen aan evenementen in het centrum, hebben drie leden van Zakenkring Zuidhorn zitting. Daardoor kan Zakenkring Zuidhorn direct invloed uitoefenen op het toekennen van de bijdragen.
Daarnaast richt Zakenkring Zuidhorn zoals gezegd zich voornamelijk op het onderhouden van contacten met de gemeente om de belangen van de leden te behartigen.
Ook  heeft Zakenkring Zuidhorn het doel ondernemers met elkaar in contact te brengen. Vaak ligt een oplossing voor vraag of probleem om de hoek zonder het te beseffen. De Zakenkring verbindt ondernemers met elkaar, of het nu gaat om een starter of ervaren ondernemer.

Lid worden?

Iedere ondernemer uit Zuidhorn kan lid worden van de Zakenkring Zuidhorn. Daarnaast kunnen ook regiodirecteuren en vestigingsleiders van organisaties lid worden van de Zakenkring.

Stuur een email naar info@zakenkringzuidhorn.nl