Links

Hier treft u een aantal interessante links aan.

De Gemeente heeft diverse subsidieregelingen voor startende ondernemers.
» Website

MKB-Nederland Noord is de grootste belangen behartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland.

» Website  mkb

Groningen is een dynamische provincie die uitnodigt te investeren en ruimte biedt voor creatief ondernemerschap.
» Website
 logo_provincie_groningen
De Kamer van Koophandel legt belangrijke gegevens over het bedrijfsleven vast in het Handelsregister.
» Website
kvk
Welkom in Zuidhorn brengt nieuws en geeft een overzicht van voorzieningen en een agenda
» Website